Opis innowacji
środa, 08 października 2014 19:59
Drukuj

Budzenie zainteresowania książką, już od najmłodszych lat, ma niewątpliwie wielkie znaczenie i pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Stały kontakt z książką pobudza fantazję, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, wdraża do logicznego myślenia, pogłębia i rozszerza wiadomości. Poprzez kontakt z tekstem literackim dzieci  uczą się kompromisu, rozwiązywania konfliktów, opanowania emocji, dowartościowują się, czerpią radość i energię.  Wielu autorów jest zgodnych w twierdzeniu, że sprawa nawyku czytania rozstrzyga się już w wieku przedszkolnym. Już wtedy ważne jest aby książka znalazła się w życiu dziecka, jako element zabawy  Dlatego też chciałabym podjąć szereg działań, które przyczynią się do rozbudzenia i poszerzenia zainteresowań czytelniczych dzieci które wpłyną korzystnie na ich rozwój emocjonalny.


Zasady i warunki wprowadzenia innowacji

W ramach innowacji członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki, pod kierunkiem bibliotekarza, będą realizować wiele działań i projektów propagujących życie bez agresji i przemocy poprzez kontakt z książką, wierszem, inscenizacją, muzyką. Swoje działania będą kierować do młodszych kolegów i koleżanek z klas I-III oraz dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola. Członkowie koła będą uczyć młodszych jak „bawić się z książką”, jak aktywnie, twórczo i przyjemnie spędzać czas. Pokarzą młodszym wartość pozytywnych emocji, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, wartość przyjaźni i miłości, wartość współpracy. Sami będą mieli okazję realizować swoje pomysły i kształcić w sobie cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, upór w dążeniu do celu.


Sposób realizacji:

1) Cykliczne spotkania Koła Przyjaciół Biblioteki: wybór tekstów literackich, opracowywanie scenariuszy krótkich inscenizacji, zabaw ze śpiewem, przygotowywanie kostiumów, scenografii, muzyki itd.

2) Raz w miesiącu zajęcia w przedszkolu, prezentacja przygotowanych projektów we współpracy z przedszkolakami ( będą oni czynnie uczestniczyć w realizowanych projektach np. powtarzać fragmenty tekstów, śpiewać, tańczyć, klaskać, odgrywać proste role, rozwiązywać zagadki, oceniać zachowanie bohaterów itd.), w czasie tych spotkań będą wprowadzane fragmenty muzyki poważnej.

3) Realizacja projektu „Bajka dla malucha”: do udziału w tym etapie innowacji zostaną zaproszone dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy ( 6 szkół ) którzy napiszą wymyślone przez siebie bajki a oceniać je będą dzieci z przedszkola w Józefowie. Wszyscy autorzy otrzymają tytuł „Bajkopisarza”, a bajki zostaną zebrane, opracowane graficznie i wydrukowane przez członków koła i przekazane do zaprzyjaźnionych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

4) Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Józefowie będą organizowane w bibliotece, w czasie  przerw międzylekcyjnych, spotkania ze słuchowiskami z elementami biblioterapii, muzykoterapii ( muzyka poważna), czytania i słuchania audiobooków.

5) Zostanie zorganizowana akcja edukacyjna z włączeniem rodziców „ Poczytajmy razem” ukazująca zalety głośnego czytania. Podczas spotkań czytelniczych w szkole rodzice będą czytali dzieciom a dzieci rodzicom.


Cele innowacji:

- popularyzacja czytelnictwa oraz udowodnienie, że czytanie to świetna rozrywka a biblioteka to wspaniałe miejsce odkrywania książek;

-  rozwijanie wyobraźni dziecka;

- wdrażanie do głośnego, wspólnego czytania;

- stwarzanie sytuacji do wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń;

- rozwijanie umiejętności pracy metoda projektu;

- uświadamianie potrzeby czytania;

- pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, muzycznych;

- popularyzowanie muzyki poważnej;

- wychowanie przez czytanie, kształtowanie właściwych postaw;

- rozwijanie wyobraźni dziecka, bogacenie języka, rozwijanie pamięci i twórczego myślenia

- wyrabianie wrażliwości na drugiego człowieka;

- zapewnianie chwili relaksu, wyciszenia i miłego spędzenie czasu;

- prezentowanie bajkowych postaci dzięki którym dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy, relacje międzyludzkie;

- wdrażanie do współpracy w zespole i prezentacji przed publicznością;

- wzmocnienie pozytywnych relacji dzieci – dzieci, dzieci – rodzice;

- wzmocnienie pozytywnych zachowań dzieci biorących udział w innowacji.


Efekty:


Uczeń - członek Koła Przyjaciół Biblioteki:

-    chętnie korzysta z księgozbioru szkolnej biblioteki i innych bibliotek;

-   dostrzega wychowawczą rolę książki, umie wskazać nauki płynące z  czytanych utworów;

-   wzbogaca swój zasób słownictwa;

-   rozwija wyobraźnię i wrażliwość poprzez obcowanie z książką, tekstem poetyckim i drugim człowiekiem;

-  doskonali technikę czytania głośnego i czytania ze zrozumieniem;

-  postrzega czytanie książek jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego;

-  umie  współpracować w grupie, rozdzielać zadania, planować pracę i przewidywać jej efekty;

-   jest pewny siebie, chętnie podejmuje nowe wyzwania;

-   prezentuje się przed publicznością.


Dziecko młodsze ( uczeń klasy I – III, przedszkolak):

-   potrafi uważnie słuchać i oglądać  małe formy teatralne;

- sięga po książkę, próbuje czytać sam;

- rozwija wyobraźnię i wrażliwość poprzez obcowanie z tekstem czytanym i słuchanym;

- wzbogaca słownictwo, wypowiada się na temat utworów literackich;

- odpręża się i  przyjemnie spędza czas;

- zna właściwe postawy i zachowania, rozpoznaje i nazywa emocje;

-  rozwija swoją inteligencję,  uczy się odpowiadać na zadawane pytania, sam pyta;

- ćwiczy pamięć i twórcze myślenie;

- dowiaduje się jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem;

- potrafi przestrzegać ustalonych zasad;

- słuch muzyki poważnej;

- uczy się od starszych kolegów i koleżanek, nawiązuje z nimi pozytywne relacje.


Ewaluacja:

- powstanie album multimedialny zawierający zdjęcia i opisy realizowanych działań, zostanie zaprezentowany  na forum szkoły, na spotkaniu z rodzicami oraz umieszczony  na szkolnej stronie internetowej;

- zbiór bajek napisanych przez uczniów zostanie opublikowany na szkolnej stronie internetowej i w wersji papierowej przekazany do zaprzyjaźnionych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;

- sprawozdanie z realizacji ewaluacji będzie przedstawione na zakończenie roku szkolnego na forum Rady Pedagogicznej oraz na zebraniu z rodzicami.

- aktywni członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki zostaną wyróżnieni podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

Innowację realizuje Pani Alicja Góra.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Aby dowiedzie sie wicej privacy policy.

Akceptujesz pliki cookies tej witryny

EU Cookie Directive Module Information