Pamięć ma, gdzie serce moje - opis innowacji
wtorek, 09 lutego 2016 14:33
Drukuj

Tytuł innowacji pedagogicznej: „Pamięć ma, gdzie serce moje”.

Autorka innowacji: Ewa Marzec.

Nauczyciele współrealizujący: Aneta Momot, Elżbieta Kolaszyńska, Tomasz Lipian

Typ innowacji: metodyczno - organizacyjna.

Miejsce realizacji: Szkoła podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.

Zasięg: innowacją będą objęci uczniowie klas V i VI.

Czas realizacji: działania innowacyjne będą prowadzone przez 3 lata w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

 

WSTĘP

Edukacja regionalna to bardzo istotny element edukacji historycznej. Wnikliwe poznanie historii Małej Ojczyzny wpływa na późniejszą aktywność społeczną młodego człowieka oraz tworzy autentyczną i silną więź z z regionem. Poznając historię i dziedzictwo kulturowe Józefowa i okolic uczniowie zbudują tożsamość regionalną i narodową.

 

Cele ogólne innowacji:

 • przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Józefowa i okolic;

 • rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i patriotyzmu związanego z Małą Ojczyzną;

 • rozwijanie tolerancji i zrozumienia współistnienia różnych kultur;

 • doskonalenie korzystania z nowoczesnych technologii.

 

Cele szczegółowe:

 • poznanie historii Józefowa i okolic;

 • poznanie lokalnych Miejsc Pamięci Narodowej;

 • poznanie osobowości lokalnych;

 • poznanie gwary, pieśni i tańców regionu;

 • poznanie kuchni regionalnej;

 • poznanie zawodów związanych z regionem;

 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;

 • kształtowanie umiejętności obserwacji, zadawania pytań;

 • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, wnioskowania;

 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii multimedialnej;

 • kształtowanie umiejętności uczenia rówieśniczego - tutoringu.

 

OPIS INNOWACJI

Innowacja będzie realizowana w ciągu trzech lat szkolnych. W ramach innowacji uczniowie:

 • poznają historię Józefowa i okolic – spotkania z ciekawymi ludźmi, wywiady, analiza źródeł historycznych, udział w zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie, wycieczki, stworzenie albumu Miejsc Pamięci Narodowej i przekazanie go do szkół podstawowych z gminy Józefów;

 • poznają walory przyrodnicze najbliższej okolicy – wycieczki piesze i rowerowe, zajęcia w Nadleśnictwie Józefów, analiza tekstów źródłowych, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas I-III;

 • poznają tradycje regionalne -analiza tekstów źródłowych, wywiady, warsztaty w Miejskiej Bibliotece Publicznej;

 • poznają pieśni i tańce regionu – analiza tekstów źródłowych, warsztaty, spotkanie z Kapelą Rzemyki, nauka pieśni i tańca regionalnego dzieci z klas I-III;

 • poznają dania kuchni regionalnej – analiza tekstów źródłowych, wywiady, warsztaty kulinarne we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną, opracowanie Małej Regionalnej Księgi Kucharskiej, organizacja Dnia Kuchni Regionalnej ( degustacja potraw przygotowanych przez poszczególne klasy we współpracy z rodzicami według opracowanych przepisów).

Wszystkie realizowane działania będą dokumentowane z użyciem urządzeń multimedialnych, także tych posiadanych przez dzieci (tablety, smartfony) a następnie prezentowane na stronie internetowej szkoły, w szkolnej telewizji, na gazetce szkolnej.

 

EWALUACJA INNOWACJI

Ewaluacja innowacji będzie dokonywana na bieżąco poprzez dokumentowanie i gromadzenie zebranych informacji oraz:

  • przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas młodszych ( walory przyrodnicze najbliższej okolicy, nauka pieśni i tańca);

  • opracowanie albumu „Miejsca Pamięci Narodowej w Gminie Józefów”, przekazanie albumu do szkół Gminy Józefów;

  • opracowanie „Małej Regionalnej Księgi Kucharskiej”;

  • organizacja Dnia Kuchni Regionalnej.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Aby dowiedzie sie wicej privacy policy.

Akceptujesz pliki cookies tej witryny

EU Cookie Directive Module Information