Poznaję z ciekawością – wybiorę świadomie – będę pracować z pasją - opis innowacji Drukuj

Tytuł innowacji pedagogicznej: „Poznaję z ciekawością – wybiorę świadomie – będę pracować z pasją”

Autorki innowacji: Dorota Momot, Stanisława Więcław.

Typ innowacji: metodyczna.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.

Zasięg: innowacją będą objęci uczniowie klas V w roku 2015/2016, klas VI w roku 2016/2017.

Czas realizacji: działania innowacyjne będą prowadzone przez 2 lata w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

WSTĘP

Edukacja młodego człowieka to nie tylko wyposażanie go w nowe wiadomości i umiejętności ale również, a może przede wszystkim, rozwijanie jego zdolności, zainteresowań i pasji, poznanie i wzmacnianie słabych stron, doskonalenie mocnych. W okresie dzieciństwa każde z dzieci chce zostać strażakiem, lekarzem, piosenkarką itd. Zazwyczaj wybór przyszłego zawodu jest efektem przeczytanej książki, obejrzanego filmu lub fascynacji idolem. Z czasem młodzi ludzie przestają myśleć o przyszłym zawodzie. Decyzja „Kim będę w przyszłości?” zdaje się być bardzo odległa. A czas mija. Bardzo często uczniowie liceów dokonują wyboru dalszej szkoły w pospiechu, pod wpływem rodziców, kolegów, bo nadal nie wiedzą co chcieli by robić. Brak ukierunkowania z powodu nieznajomości tematu często kończy się tak, że  młody człowiek wkraczający w dorosłe, zawodowe życie nie jest zadowolony ze swojego wyboru. Podejmując pracę, w zawodzie, który nie spełnia jego oczekiwań, wykonuje go z przymusem, bez pasji i satysfakcji. Dlatego, aby uniknąć, a może, chociaż zminimalizować ten problem chcemy, aby uczniowie już w szkole podstawowej mogli poznać niektóre zawody bardziej dogłębnie, od tzw. „kuchni”, a nawet poprzez wcielanie się praktyczne w ich wykonywanie. Mieli szansę zastanowić się, czy to jest „to”, co chcieliby w przyszłości robić i czerpać z tego nie tylko pieniądze, ale też satysfakcję. Tak, więc ścieżka kariery zawodowej powinna być kształtowana od najmłodszych lat, aby uczniowie wiedzieli, na który przedmiot szkolny powinni zwrócić większą uwagę, bo być może będzie on potrzebny w realizacji marzeń „o tym jedynym” zawodzie. Mamy nadzieję, że poprzez wdrożenie tej innowacji uda nam się to uczynić. Naszym zdaniem niezależnie od etapu edukacyjnego powinna być podejmowana w szkole tematyka dotycząca poznawania zawodów. Rzadkością jest, aby już w szkole podstawowej prowadzane były zajęcia o tematyce zawodoznawczej, dlatego też ideą naszej innowacji jest uwrażliwienie uczniów na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej już od najmłodszych lat.  Uczeń szkoły podstawowej mając szerszą wiedzę na temat wybranych zawodów, jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, kim chciałby zostać w przyszłości.Cele ogólne innowacji:

 • umożliwienie zdobycia przez uczniów wiadomości pod kątem orientacji zawodowej;

 • stworzenie możliwości oceny swoich predyspozycji do wykonywania danego zawodu;

 • zweryfikowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie.

 

Cele szczegółowe:

 • poznanie wybranych zawodów;

 • pozyskanie formacji o wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

 • poznanie swoich predyspozycji zawodowych, zdolności i umiejętności;

 • uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron;

 • zweryfikowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie;

 • stwarzanie bezpośredniego kontaktu z ludźmi wykonującymi dany zawód;

 • kształtowanie umiejętności obserwacji, zadawania pytań;

 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania tutoringu rówieśniczego;

 • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, wnioskowania.

 

OPIS INNOWACJI

Innowacja jest  doskonałym sposobem  na uświadomienie uczniom jak ważne jest planowanie swojej ścieżki edukacyjnej, zawodowej już będąc w szkole podstawowej. Ważne jest, aby uczniowie w przyszłości wykonywali zawód, który będzie ich pasją, z wykonywania którego będą czerpać przyjemność. Chcąc przygotować młodego człowieka do mądrego i przemyślanego wyboru przyszłego zawodu planujemy:

 1. przeprowadzenie warsztatów, poznanie swoich mocnych i słabych stron;

 2. poznanie wybranych przez uczniów zawodów – wyjazdy edukacyjne do zakładów pracy, przeprowadzanie wywiadów, rozmów, obserwacji;

 3. spotkania z ludźmi rożnych zawodów – zaproszenie do szkoły rodziców, absolwentów i inne osoby pracujące w różnych zawodach;

 4. opracowanie zbioru multimedialnego „Zawody, które znamy” - opracowanie zbiorku na płycie ( teksty, zdjęcia, filmy z realizowanych wyjazdów i spotkań), przekazanie zbiorku szkołom podstawowym gminy Józefów do wykorzystania na lekcjach;

 5. organizacja zajęć o zawodach dla uczniów klas I-III – uczniowie uczestniczący w innowacji zdobyte informacje o zawodach przekażą swoim młodszym kolegom, poprzez zastosowanie metody tutoringu rówieśniczego.

Nowatorstwem naszej innowacji będzie to, że uczniowie oprócz zajęć teoretycznych, w głównej mierze będą poznawać zawody „od podszewki”, poprzez wyjazdy edukacyjne, spotkania, wyjazdy do miejsc pracy i wcielanie się w przedstawicieli poznanych zawodów, jak również swoją wiedzę będą przekazywać młodszym kolegom prowadząc dla nich warsztaty. Zaplanowane działania będą realizowane w ramach godzin z wychowawcą, zajęć pozalekcyjnych i wycieczek.


EWALUACJA INNOWACJI

Ewaluacja innowacji będzie dokonywana na bieżąco poprzez dokumentowanie i gromadzenie zebranych informacji oraz:

 • przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas młodszych;

 • prowadzenie na stronie internetowej szkoły „Relacji zawodowców”, w której umieszczone zostaną informacje ze wszystkich działań;

 • opracowanie zbioru multimedialnego „Zawody, które znamy”, przekazanie go do szkół podstawowych gminy.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Aby dowiedzie sie wicej privacy policy.

Akceptujesz pliki cookies tej witryny

EU Cookie Directive Module Information