mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj50
mod_vvisit_counterW tym tygodniu206

We have: 11 guests online
Twój IP: 34.239.179.228
 , 
Dzisiaj jest: Cze 24, 2021

Reforma edukacji

Gabinety specjalistyczne

WOŚP

Zdejmij maskę – baw się razem z nami
Opis innowacji
środa, 08 października 2014 19:42
PDF Drukuj Email

,, Zdejmij maskę – baw się razem z nami’’ to innowacja pedagogiczna przeznaczona dla uczniów klasy IIIa Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie. Będzie realizowana w czasie zajęć pozalekcyjnych ( w ramach godzin z art.2,ust.2,pkt.2 KN ) w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Udział w zajęciach będzie dobrowolny.

Innowacja jest spójna z podstawą programową kształcenia ogólnego, w której czytamy, iż uczeń w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych powinien:
a) uczestniczyć w zabawie teatralnej, ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera  literackiego lub wymyślonego;

b) rozumieć umowne znaczenie rekwizytu i umieć posłużyć się nim w odgrywanej scence;
c) odtwarzać z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

Wszystkie te treści zostały zawarte w proponowanej innowacji pedagogicznej.  Dodatkowo poszerzono je o pojęcia związane z teatrem, możliwość tworzenia scenariuszy przedstawień i scenek, dekoracji, zaproszeń oraz przygotowanie przedstawień dla szerszej publiczności i wspólna, grupowa prezentacja przed publicznością.
Założone cele, różnorodność metod i form przewidzianych przy realizacji projektu będą sprzyjać atrakcyjności zajęć, aktywizacji uczniów w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego a przede wszystkim stymulacji ich rozwoju psychofizycznego.


Sposób realizacji

- cyklicznie raz w tygodniu będą odbywały się zajęcia warsztatowe związane z teatrem ( wybór tekstów, opracowywanie scenariuszy, projektowanie dekoracji i strojów, ćwiczenia dykcyjne itd.);

- organizowane będą wyjazdy do teatrów, również wspólnie z rodzicami, między innymi do  Teatru Amatorskiego w Biłgoraju  – poznanie pracy aktora „na żywo”, oglądanie przedstawień, spotkania zakulisowe, poznanie „zabawy w aktorstwo” jako hobby również dla dorosłych;

- przygotowane inscenizacje, przedstawienia prezentowane będą w szkole,  w zaprzyjaźnionym

Przedszkolu w Józefowie, dla osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Józefowie, dla osób starszych  z Domu Opieki ,, Gawra’’ w Długim Kącie – jako gra żywego aktora;

- przygotowane przedstawienia, inscenizacje i małe formy teatralne będą filmowane we współpracy z uczniami ze Szkolnego Koła Informatycznego i udostępnione w formie elektronicznej zaprzyjaźnionym przedszkolom i oddziałom przedszkolnym, a także on-line  na stronie internetowej szkoły;

- utworzenie klasowego archiwum filmowego „Filmoteka z  życia klasowego teatru’’-

oglądanie filmów na spotkaniach integracyjnych z rodzicami.


Cele innowacji

- poszerzenie wiedzy na temat teatru,

- rozwijanie zdolności poznawczych i zainteresowań umożliwiających rzetelne poznanie

świata,

- przygotowanie do odbioru różnych form sztuki,

- zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie umiejętności

pracy w zespole i odpowiedzialności,

- pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań, przygotowanie do udziału w wystąpieniach teatralnych.

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz umiejętności wyrażania własnych przeżyć za pomocą różnych form ekspresji,

- rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji,

- pobudzanie uczniów do działań artystycznych ( rozwijanie zdolności literackich, aktorskich, recytatorskich, plastycznych, tanecznych ),

- wyzwalanie w uczniach kreatywności poprzez wykonywanie prac plastycznych, udział w grach dramowych, inscenizacjach, przedstawieniach teatralnych,

- rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego siły poprzez  ćwiczenia dykcji, oddechowe,

- kształcenie pamięci mechanicznej i logicznej,

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

- wyrażanie uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, mimikę i ruch,

- rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak życzliwość, otwartość, szacunek

dla pracy innych,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i poczucia wartości wynikającej z przynależności  do zespołu,

- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, rzetelności oraz integracji zespołu klasowego,

- nabywanie swobody i otwartości w kontaktach z ludźmi, przezwyciężanie nieśmiałości,

- budzenie potrzeb aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.


Metody i formy
Przedstawiona innowacja realizowana będzie za pomocą:
- zajęć i ćwiczeń praktycznych,
- zestawów ćwiczeń z elementami dramy, metod aktywizujących,
- zadań reżyserskich i aktorskich,
- pracy z tekstem literackim,

- wycieczki, spotkania i warsztaty z  rodzicami,
- zestawów ćwiczeń artykulacyjnych,
- metod twórczego rozwiązywania problemów,
- metod poszukujących, metody projektu,
- formy indywidualnej – zróżnicowanej,
- formy grupowej - jednolitej, zróżnicowanej,
- formy zbiorowej.


Efekty innowacji

Zakłada się, że w wyniku prawidłowej i systematycznej realizacji innowacji uczeń będzie:

- zgodnie współpracować w grupie, wykazywać postawę koleżeńskiej życzliwości, tworzyć

atmosferę zaufania i bezpieczeństwa,

- odpowiedzialny za swoje słowa, czyny, zachowania,

- radzić sobie z sukcesem i porażką,

- śmiało i zgodnie z ustalonymi zasadami wyrażać swoje myśli,

- systematycznie nabywać umiejętność rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych

bez stosowania przemocy i agresji ,

- nawiązywać pozytywne relacje z kolegami z klasy,

- tolerować inność kolegów; liczyć się z ich potrzebami i oczekiwaniami,

- interesować się problemami kolegów, spieszyć im z pomocą w razie potrzeby,

- prezentować się, bez stresu, przed szerszą publicznością,

- aktywnie uczestniczyć w inscenizacjach i teatrzykach organizowanych na terenie klasy, szkoły

i poza nią.

- znać podstawowe pojęcia związane z teatrem,

- wypowiadać się jasno, wyraźnie, starannie w rozwiniętej, uporządkowanej logicznie formie

na temat własnych przeżyć, przedstawień teatralnych, inscenizacji.

- określić nastrój utworu, wskaże fragmenty zabawne, humorystyczne, smutne, wzruszające,

- odróżnić w utworze postacie rzeczywiste od fantastycznych,

- wyodrębnić kolejne zdarzenia, wskaże głównego bohatera i miejsce akcji,

- odczytać informację przekazaną gestem, mimiką, układem tanecznym, grą aktorów; nastroju zaakcentowanego dekoracją, strojem, charakteryzacją aktorów; dynamika i przebieg akcji przedstawionej w filmie, w sztuce teatralnej, teatrzyku kukiełkowym,

- wygłaszać z pamięci wiersze i fragmenty prozy,

- słuchać uważnie, starać się zrozumieć, co przekazuje bezpośredni rozmówca,

- odtworzyć wysłuchaną treść z zachowaniem jej sensu,

- czytać głośno, płynnie, wyraziście słowa, wyrazy, fragmenty tekstu, krótki tekst z respektowaniem znaków przystankowych,

- chętnie sięgać po książki i czasopisma dziecięce, ujawniać zainteresowania czytelnicze,

-odczytać i wyrazić stany wewnętrzne za pomocą mimiki twarzy: niepokój, ból, gniew,   zakłopotanie, smutek, zadowolenie itp.,

- przedstawić ruchem jakieś wydarzenie, powiedzenie, przysłowie, przedmiot, itp.,

- rozumieć wymowę ciszy,

- odbierać nastrój wyrażony muzyką,

- umieć przekazywać swoje myśli i uczucia w formie dramy.

 


EWALUACJA

Ewaluacja innowacji pedagogicznej ,, Zdejmij maskę – baw się z nami’’ dokonywana będzie  na bieżąco poprzez obserwację i analizę zachowań dzieci i rozmowy z rodzicami.    Relacja z realizowanych działań będzie umieszczana na stronie internetowej szkoły.   Utworzone zostanie klasowe archiwum filmowe „Filmoteka z  życia klasowego teatru’’, które, za zgodą małych aktorów i ich rodziców, zostanie przekazane do zaprzyjaźnionych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jako pomoc do wykorzystania w codziennej pracy.

 

Innowację realizuje Pani Małgorzata Hołys-Szado.

 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Aby dowiedzie sie wicej privacy policy.

Akceptujesz pliki cookies tej witryny

EU Cookie Directive Module Information